Portfolio

Hier kunt u een indruk krijgen van opdrachtgevers die gekozen hebben voor Smart Management Support:

 

G.J. van den Brinkschool te Wageningen.
Voorbereiden, notuleren en uitwerken van stukken voor de beide bestuursvergaderingen.

 

 

 

Kennis voor Klimaat te Utrecht.
Interim secretariaat gevoerd op projectbasis.

 

 

Raad van Bestuur Erasmus Medisch centrum Rotterdam.
Hier geholpen met het opnieuw vormgeven van het bestuurssecretariaat.

SCA te Gennep.
Hier in een project van drie maanden hiaten en dubbelingen in diverse werkprocessen opgespoord, deze hersteld. Het vervangen van de vertrokken directiesecretaresse en het zoeken naar vervanging voor deze functie. Dit gevonden in de vorm van twee collega’s van wie het toenmalige werk overbodig dreigde te worden.

 

Muziekscchool de Muzen in Veenendaal.
Op projectbasis administratieve klantgegevens geoptimaliseerd en secretariële taken uitgevoerd

 

Medisch Centrum Zuiderzee te Lelystad.
Uitwerken van dictaten van de artsen van de afdeling Radiologie. Hier wordt de meest diverse medische terminologie gebruikt van alle specialismen. In enkele weken de achterstand helpen wegwerken.

ProPersona afdeling Jeugd te Ede.
Het uitwerken van dictaten van de artsen en het helpen bemensen van het secretariaat van de afdeling Jeugd. Agendabeheer, Compleet maken van complexe dossiers.

Strukton Spoorwegbouw te Medel.
Voor het project Betuwelijn het secretariaat bemenst. Documentatie opstellen, zorgdragen voor een hervindbaar archief en alle werkzaamheden die je op een secretariaat kunt verwachten.


Gemeente Utrecht te Utrecht.
Interim secretariaatvoering in de breedste zin van het woord.


Gemeente Buren te Maurik.
Bestuurssecretaresse voor de Burgemeester van Buren. Alle bijbehorende werkzaamheden.